Το veterinarysurgery.gr είναι ο διαδικτυακός τόπος της κτηνιατρικης κλινικής VeterinarySurgery ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Χ – ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Σ ΟΕ. Η έδρα της ετιαρίας είναι στον νομό Αττικης, στην Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου 19, ΤΚ 17123, Νέα Σμύρνη με ΑΦΜ 801019859 και αριθμό ΓΕΜΗ: 147099703000. Θα αναφέρεται στο εξής ως “ΕΤΑΙΡΙΑ” ή “Κλινική” ή “veterinarysurgery”.
Οι παρακάτω όροι χρήσης αφορούν τη χρήση του διαδικτυακού τόπου veterinarysurgery.gr.

Η χρήση της ιστοσελίδας (διαδικτυακού τόπου – σελίδας παρουσίασης) από οποιονδήποτε πελάτη προϋποθέτει την αποδοχή των παρακάτω διατυπωμένων Όρων Χρήσης και Προϋποθέσεων.
Με χρήση του veterinarysurgery.gr ο χρηστής δηλώνει αυτόματα ότι έχει αποδεχτεί και συναινεί απόλυτα με τους Όρους Χρήσης.

Όροι Χρήσης
Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει, να τροποποιεί και να διαγράφει ελεύθερα οποιοδήποτε σημείο του κειμένου χωρίς την προειδοποίηση ή ενημέρωση του χρήστη με άλλο έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο, παρά μόνο μέσα από το ίδιο το veterinarysurgery.gr.

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών σε πελάτη. Σε αυτή την περίπτωση ο πελάτης δεν θα χρεωθεί απολύτως τίποτε.

Περιορισμός ευθύνης
Η εταιρία σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνει την οποιαδήποτε ευθύνη για ζημίες που μπορεί να προκληθούν από την εκτέλεση ή μη εκτέλεση της παραγγελίας ή των υπηρεσιών που ζήτησε ο πελάτης, δεσμεύεται δε για την άμεση ενημέρωση του επισκέπτη σε περίπτωση μή κανονικής εξέλιξης ή “κολλήματος”.
Σε καμία περίπτωση το veterinarysurgery.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Υποχρεώσεις Πελάτη
Ο Πελάτης του διαδικτυακού τόπου υποχρεούται :

Να μη χρησιμοποιεί το δίκτυο του veterinarysurgery.gr για τη διενέργεια πράξεων, οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής διώξεως ή την εκκίνηση οποιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά της εταιρίας, για πράξεις, που ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά αναφέρονται στον Ποινικό Κώδικα, σε Ειδικούς Ποινικούς Νόμους, στην Τηλεπικοινωνιακή Νομοθεσία, στη Νομοθεσία για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και στις σχετικές διατάξεις ή οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οποιασδήποτε άλλης Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής και Υπηρεσίας.

Να μην παραβιάζει οποιασδήποτε μορφής Πνευματικά Δικαιώματα τρίτων.

Να τηρεί απαρέγκλιτα τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς και Όρους Χρήσης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος καθώς επίσης και τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς προστασίας προσωπικών δεδομένων των συνδρομητών του ή/και των επισκεπτών της ιστοσελίδας αυτής.

Να παρέχει πλήρη και ορθά στοιχεία κατά την επικοινωνια του μαζί μας ή της εγγραφής του. Τα στοιχεία καταχωρούνται κατά τη διάρκεια της εγγραφής και για τα οποία παρέχεται δυνατότητα ενημέρωσης τους.

Να ενημερώνει τα στοιχεία επικοινωνίας του / εγγραφής του έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στα αληθή τρέχοντα προσωπικά στοιχεία του. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ανακρίβεια στα στοιχεία του επισκέπτη/πελάτη, η εταιρία, έχει το δικαίωμα να απενεργοποιήσει άμεσα το λογαριασμό του πελάτη.

Να διατηρεί μυστικά και να μην αποκαλύπτει σε τρίτους το αναγνωριστικό όνομα και τον κωδικό πρόσβασής του (username, password) στις υπηρεσίες του veterinarysurgery.gr .

Να επιβεβαιώνει ότι έχει εξέλθει από το λογαριασμό του στο τέλος του κάθε συνόδου (session).

Λανθασμένα χαρακτηριστικά προϊόντος:
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά, τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη στις τιμές ή στα χαρακτηριστικά των προϊόντων.

Περιεχόμενο:
Η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας veterinarysurgery.gr ανά πάσα στιγμή χωρίς καμία προειδοποίηση.
Ο έλεγχος των πληροφοριών που παρέχονται και της καταλληλότητας των ειδών που παραγγέλλονται ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη που χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα.

Οι φωτογραφίες και τα video των προϊόντων είναι ενδεικτικά και μπορεί να υπάρξει διαφορά από το πραγματικό προϊόν, καταβάλουμε δε κάθε δυνατή προσπάθεια να ταυτίζονται.

Σε περίπτωση διαφοράς η εταιρία μας δε φέρει καμιά απολύτως ευθύνη.