Πρωταρχικός στόχος της χειρουργικής ογκολογίας είναι η απαλλαγή από τον πόνο, η ευζωία, η επιμήκυνση του προσδόκιμου ζωής και όπου είναι δυνατό η οριστική θεραπεία.

Ο τομέας της χειρουργικής ογκολογίας έχει προοδεύσει αρκετά τα τελευταία 20 χρόνια. Η θεραπεία του καρκίνου στα κατοικίδια ζώα εξελίσσεται με γοργούς ρυθμούς ενσωματώνοντας πλήθος διαγνωστικών και θεραπευτικών μέσων με στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η χειρουργική ογκολογία αποτελεί την κορωνίδα αυτών των θεραπευτικών μέσων.
Η κλινική Veterinary Surgery χρησιμοποιεί σύγχρονα εξειδικευμένα χειρουργικά πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση σοβαρών ογκολογικών περιστατικών. Πρωταρχικής σημασίας για εμάς αποτελεί η ορθή ενημέρωση και επικοινωνία με τον ιδιοκτήτη του ζώου που πάσχει από καρκίνο.

Η επιτυχής έκβαση της χειρουργικής θεραπείας σε ογκολογικά περιστατικά εξαρτάται από τη γενική κατάσταση της υγείας του ζώου, το είδος και το στάδιο του καρκίνου, συμπληρωματικές θεραπευτικές αγωγές (π.χ. χημειοθεραπείες) και προγνωστικούς δείκτες. Ο χειρουργικός σχεδιασμός ο οποίος εξατομικεύεται στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του κάθε ασθενούς συντελεί στην επιτυχή αντιμετώπιση των ογκολογικών περιστατικών.

Εικόνα1
Κοιλιοραχιαία ακτινογραφία νεοπλασίας κεφαλής μηριαίου

Εικόνα 2
Ακτινογραφία περιστατικού εικόνας 1 μετα απο αφαίρεση ημιμοριόυ πυέλου

Εικόνα 3

Πλάγιο ακτινογράφημα νεοπλασίας κάτω μετάφυσης ωλένης

Εικόνα 4

Προθιοπίσθια ακτινογραφία νεοπλασίας κάτω μετάφυσης ωλένης

Εικόνα 5
Μερικη οστεκτομή ωλένης για την αντιμετώπιση περιστατικού εικόνας 3 και 4