Οι διορθωτικές οστεοτομές (οστεοτομίες) εντάσσονται στη λεγόμενη «προχωρημένη ορθοπαιδική» (advanced orthopaedic). Με διάφορες τεχνικές διορθώνεται η «κακή» ανατομία ενός οστού για να επιτευχθεί ένας από τους παρακάτω στόχους:

Αποκατάσταση αρθρικής συνοχής

Σε αυτές τις περιπτώσεις διορθώνονται χαλαρές (υπερξαρθωμένες) αρθρώσεις ή ακόμη και εξαρθρωμένες. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις αποτελούν η διπλή ή τριπλή οστεοτομή της πυέλου σε περιπτώσεις δυσπλασίας ισχίου, οι δυναμικές οστεοτομές της ωλένης σε περιπτώσεις δυσπλασίας αγκώνα και οι οστεοτομές του μηριαίου ή της κνήμης σε εξάρθρημα επιγονατίδας 3ου και 4ου βαθμού.

Αλλαγή βιο-μηχανικής μιας άρθρωσης

Αντιπροσωπευτική περίπτωση είναι η πρόσθια μετατόπιση του κνημιαίου κυρτώματος για την αντιμετώπιση της ρήξης του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου (ΤΤΑ).

Η βράχυνση ή επιμήκυνση ενός οστού

Επιτυγχάνεται με οστεκτομή ή οστεοτομή και ακινητοποίηση με ορθοπαιδικές πλάκες ή εξωτερική οστεοσύνθεση που μπορεί να είναι απλή, διατατική ή υβριδική.

Η διόρθωση της στρέβλωσης ενός οστού

Η στρέβλωση του οστού είναι συχνή αιτία χωλότητας και συχνά ευθύνεται για βλάβη (οστεοαρθρίτιδα) των γειτονικών αρθρώσεων (Εικόνα 1). Η στρέβλωση-παραμόρφωση ενός οστού, μπορεί να οφείλεται σε κακή πώρωση μετά από κάταγμα (malunion), σε διαταραχή της ανάπτυξης του οστού στη νεαρή ηλικία ή σπανιότερα σε κάποια μεταβολικά νοσήματα.

Εικόνα 1α και 1β
Οστεοαρθρίτιδα καρπού λόγω στρέβλωσης της κερκίδας
 Εικόνα 2α και 2β
Διορθωτική οστεοτομή της κερκίδας με σύγχρονη αρθρόδεση καρπού.

Φυσικά η κακή – στρεβλή πόρωση μετά από κάταγμα μπορεί να αφορά οποιοδήποτε οστό, η στρέβλωση όμως λόγω διατάραξης της ανάπτυξης συμβαίνει κυρίως:

α. Στο κάτω μέρος του αντιβραχίου λόγω πρώιμης σύγκλισης του κάτω συζευτικού χόνδρου της ωλένης (συχνά) (Εικόνα 2 και Εικόνα 3) και σπανιότερα της κερκίδας και

β. Στο κάτω μέρος του μηριαίου δημιουργώντας εξάρθρημα της επιγονατίδας προς τα έσω (συχνότερα), ή προς τα έξω (σπανιότερα).

Εικόνα 3
Μεγάλη στρέβλωση αντιβραχιου λόγω πρώιμης σύγκλησης ωλένης
και διορθωτική οστεοτομή με εξωτερική οστεοσύνθεση.
Εικόνα 4
Το περιστατικό της Εικόνας 2, πριν και μετά το χειρουργείο.