Αν και η αραχνοειδής κύστη θεωρείται σπάνια πάθηση ειδικά στη γάτα, η κλινική μας έχει αντιμετωπίσει την πάθηση αυτή τόσο στους σκύλους όσο και στις γάτες.

Στον σκύλο σπάνια η αραχνοειδής κύστη οφείλεται σε τραυματισμό (μετατραυματική), ενώ στη γάτα η περιστασιολογία μας έδειξε ότι ο τραυματισμός είναι ο κανόνας.

Η αραχνοειδής μήνιγγα είναι μια από τις μεμβράνες που τυλίγουν τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό. Με απλά λόγια όταν αυτή η μεμβράνη αναδιπλώνεται και μαζεύει εγκεφαλονωτιαίο υγρό, σχηματίζει την λεγόμενη αραχνοειδή κύστη. Αυτή, πιέζοντας τον νωτιαίο μυελό, δημιουργεί σταδιακά πάρεση – παράλυση.

Η διάγνωση γίνεται με μυελογραφία (Εικόνες 1α και 1β) ή μαγνητική τομογραφία.

Εικόνα 1α
Εικόνα 1β
Πλάγιο (Εικόνα 1α) και κοιλιοραχιαίο (Εικόνα 1β) μυελογράφημα μετατραυματικής αραχνοειδούς κύστης σε γάτα.

Η αφαίρεση της κύστης έχει καλή πρόγνωση, ειδικά όταν η διάρκεια των συμπτωμάτων δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες και όταν φυσικά τα συμπτώματα δεν είναι πολύ έντονα.

Διεγχειρητική εικόνα διάνοιξης και μαρσιποποίησης αραχνοειδούς κύστης