Η ομάδα μας είναι αφιερωμένη στην καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών στον ευαίσθητο τομέα
της χειρουργικής – ορθοπαιδικής – νευροχειρουργικής των ζώων συντροφιάς.

Αυτό το πετυχαίνουμε υιοθετώντας μια φιλοσοφία που διέπει την λειτουργία μας και στηρίζεται στους εξής άξονες:

1. Σεβασμός στον ασθενή

στον ιδιοκτήτη και στον παραπέμποντα κτηνίατρο. Φροντίζουμε να αντιλαμβανόμαστε ξεχωριστά τις ανάγκες του κάθε ασθενή / περιστατικού ώστε να
ανταποκριθούμε με τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο.

2. Συνεργασία

Δίνουμε μεγάλη σημασία στην επαφή και την συνεργασία με τον παραπέμποντα κτηνίατρο (σε δύσκολα περιστατικά), προτρέποντας τον να
συμμετέχει ενεργά, προ, διε και μετεγχειρητικά στο έργο μας. Ενθαρρύνουμε επίσης τον συνάδελφο κτηνίατρο να έρχεται σε επαφή μαζί μας
για πληροφορίες και γενικότερους προβληματισμούς του.

3. Εξειδίκευση

Το υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών, προυποθέτει την ανάλογη κατάρτιση από όλο το προσωπικό της κλινικής αλλά και τους εξωτερικούς
συνεργάτες
. Καταβάλλεται έτσι μια συνεχής προσπάθεια διαρκούς ενημέρωσης και συμμετοχής στα παγκόσμια δρώμενα, στον τομέα όχι
μόνο της χειρουργικής / ορθοπαιδικής αλλά και στους επιμέρους τομείς που την πλαισιώνουν όπως της διαγνωστικής απεικόνισης,
της ενδοσκόπησης, της αναισθησιολογίας
κτλ.

4. Υλικοτεχνική υποδομή

Η δυνατότητα διενέργειας άσηπτων χειρουργικών επεμβάσεων που πληρούν τις προδιαγραφές που επιτάσσει η χειρουργική επιστήμη απαιτεί όχι
μόνο το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό αλλά και τον ανάλογο υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Παρά το γεγονός ότι αυτό απαιτεί επιπλέον
κόστος, είναι μέρος της φιλοσοφίας μας να διατηρούμε την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.

5. Πρωτοπορία εκσυγχρονισμός πρόοδος

Πιστεύουμε στην πρόοδο της επιστήμης και έτσι καταβάλλουμε συνεχή προσπάθεια να εφαρμόζουμε ό,τι πιο σύγχρονο και επιτυχημένο υπάρχει στον
χώρο της χειρουργικής / ορθοπαιδικής / νευροχειρουργικής. Αισθανόμαστε περήφανοι που υπήρξαμε πρωτοπόροι σε επεμβάσεις αντίστοιχου
επιπέδου με αυτό διακεκριμένων κλινικών της Ευρώπης.