Δίνουμε ιδιαίτερα μεγάλη σημασία στην αναισθησία και στις συνθήκες χειρουργείου.

Έχουμε δεχθεί σχόλια από ανθρώπινους αναισθησιολόγους και χειρουργούς ότι διατηρούμε υψηλά νοσοκομειακά standards.

Όλοι οι ασθενείς που χειρουργούνται τοποθετούνται σε τελευταίας τεχνολογίας ανθρώπινη εισπνευστική αναισθητική μηχανή, η οποία, διαθέτοντας όλα τα απαραίτητα monitors, συντελεί στη μέγιστη δυνατή ασφάλεια κατά την αναισθησία.

Οι ζωτικές λειτουργίες καταγράφονται από το οξύμετρο, τον ηλεκτροκαρδιογράφο, το πιεσόμετρο, τον καπνογράφο και τον θερμογράφο, ενώ ανάλογα με τις ανάγκες διατίθεται αυτόματος αναπνευστήρας και χειρουργικές θερμοφόρες.

 

Παράλληλα, ειδικά όργανα μετράνε τον όγκο εισπνοής και εκπνοής όπως και την ροή οξυγόνου.

Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι το χειρισμό όλων των παραπάνω αναλαμβάνει αναισθησιολόγος, ο οποίος παρακολουθεί συνεχώς τον ασθενή, όχι μόνο κατά τη διάρκεια του χειρουργείου αλλά και μετεγχειρητικά, κατά τη διάρκεια της ανάνηψης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στην αναλγησία. Ο αναισθησιολόγος φροντίζει ώστε ο ασθενής να μην πονάει καθόλου κατά την μετεγχειρητική φάση. Αυτό επιτυγχάνεται με διάφορους τρόπους: Από απλή χορήγηση αντιφλεγμονωδών-αναλγητικών έως και επισκληρίδια χορήγηση, ανάλογα με το περιστατικό.

Για εμάς, άριστες συνθήκες χειρουργείου σημαίνει και άριστη ασηψία. Λάμπες αποστείρωσης UV, χειρουργικός ιματισμός μιας χρήσης και ατμοκλίβανος χρησιμοποιούνται σε όλα τα περιστατικά.

Η σωστή χρήση αντιβιοτικών, η καθαριότητα στις νοσηλείες, η αποφυγή νοσηλειών μεγάλης διάρκειας και οι συχνές απολυμάνσεις αποτρέπουν την ανάπτυξη ανθεκτικών μικροβιακών στελεχών, καταφέρνοντας έτσι να έχουμε από τα μικρότερα ποσοστά μολύνσεων κατά τη διάρκεια των χειρουργείων.