• VS-ImgBanner1
  Συνεργασία και Εξειδίκευση
 • VS-ImgBanner6
  Σύγχρονες Τεχνικές
 • VS-ImgBanner7
  Πρωτοπορία και Εξέλιξη
 • VS-ImgBanner8
  Εμπιστοσύνη και Αποκατάσταση
 • VS-ImgBanner4
  Εμπιστοσύνη και Αποκατάσταση
 • VS-ImgBanner5
  Συνεργασία και Εξειδίκευση
 • VS-ImgBanner3
  Πρωτοπορία και Εξέλιξη
 • VS-ImgBanner2
  Σύγχρονες Τεχνικές

Δυσπλασία Αγκώνα

Αποτελεί μία από τις πιο συχνές αιτίες χωλότητας των πρόσθιων άκρων στον σκύλο (www.offa.org).

Αφορά μεγαλόσωμες κυρίως φυλές και εμφανίζεται σε νεαρή ηλικία (5-7 μηνών). Προοδευτικά εξελίσσεται σε οστεοαρθρίτιδα, αποτελώντας μόνιμη αιτία πόνου και χωλότητας (Εικόνες 1 και 2).

 

Εικόνα 1
Πλάγια και Προσθιοπίσθια ακτινογραφία φυσιολογικού αγκώνα

Εικόνα 2
Προσθιοπίσθια ακτινογραφία αγκώνα με προχωρημένη οστεοαθρίτιδα

                                                        

 

                                                                        

 

                                                                           ΕΙΚ 3

                          Ακτινογραφία και αξονική τομογραφία αγκώνα με κάταγμα

                                                έσω κoρωνοειδούς απόφυσης (FCP)

 

 

 

Οι μορφές δυσπλασίας του αγκώνα, είναι τέσσερις (www.vet-iewg.org).

 1. Το κάταγμα της έσω κορωνοειδούς απόφυσης της ωλένης – Fragmented Medial Coronoid Proccess (FCP)(εικόνα3)
 2. H αποσπαστική οστεοχόνδρωση του έσω κονδύλου του βραχιονίου (Εικόνα4)Osteochondritis Dissecand of the Medial Humeral Condyle (OCD).

  Εικόνα 4
  Αποσπαστική στεοχόνδρωση του έσω κονδύλου του βραχιονίου και οστεοαρθρίτιδα

 3. Μη σύγκλιση του ράμφους του ωλεκράνουUnunited Anconeal Process(UAP).(εικόνα5)
 4. Η σοβαρή κακή συνοχή της άρθρωσης του αγκώνα – Severe Incongruity of the Elbow Joint. (Εικόνα 5)

  Εικόνα 5
  Μη σύγκλιση ράμφους του ωλεκράνου και κακή συνοχή αγκώνα

Οι ελαφρές  περιπτώσεις δυσπλασίας του αγκώνα, συνήθως μπορούν να αντιμετωπιστούν συντηριτικά (έλεγχο σωματικού βάρους, αποφυγή υπέρμετρης άσκησης, χονδροπροστατευτικά συμπληρώματα διατροφής, φυσιοθεραπείες).

Στις μέτριες ως βαριές όμως μορφές είναι απαραίτητη η χειρουργική επέμβαση κατά την οποία αφαιρείται εκείνο το οστικό τεμάχιο (FCP) ή το αποσπασμένο τεμάχιο χόνδρου (OCD) που λειτουργεί ως ξένο σώμα μέσα στην άρθρωση.

Στην περίπτωση UAP πρέπει εφόσον είναι δυνατό να γίνεται οστεοσύνθεση του ράμφους του ωλεκράνου (Εικόνες 6 και 7).

Εικόνα 6
Μη σύγκλιση του ράμφους του ωλεκράνου με κακή συνοχή αγκώνα

Εικόνα 7
Οστεοσύνθεση του με συμπιεστικό κοχλία και δυναμική οστεοτομή ωλένης

 

Αυτό συνήθως επιτυγχάνεται εως την ηλικία των 8 μηνών ενώ σε μεγαλύτερες ηλικίες το ράμφος πρέπει να αφαιρείται διότι είναι παραμορφωμένο και οστεοπορωτικό έχοντας χάσει τη δυνατότητα πόρωσης.

Εικόνα 8
Πόρωση του ράμφους του ωλεκράνου δύο μήνες μετά την επέμβαση

 

Εντατικές έρευνες των τελευταίων ετών, έδειξαν ότι σε όλες τις περιπτώσεις δυσπλασίας του αγκώνα η αποκατάσταση της συνοχής της άρθρωσης παίζει σημαντικότατο ρόλο στην έκβαση του περιστατικού.Έτσι διάφορα είδη διορθωτικών οστεοτομών βρίσκουν σήμερα εφαρμογή για την αποκατάσταση της αρθρικής συνοχής.Σε όλες τις περιπτώσεις το αποτέλεσμα της επέμβασης είναι καλύτερο όταν ο σκύλος είναι νεαρός (συνήθως μικρότερος του έτους).

Για κάποιες περιπτώσεις προχωρημένης δυσπλασίας με χονδροπάθεια της έσω μοίρας της άρθρωσης (medial compartment syndrome) σε σκύλους μεγαλύτερης ηλικίας έχουν εξελιχθεί την τελευταία τετραετία κάποιες τεχνικές όπως η SHO (Sliding Humeral Osteotomy)και η PAUL(Proximal Abdacting Ulnar Osteotomy), οι οποίες φαίνεται να βοηθούν αρκετά στη μείωση του πόνου και συνεπώς συμβάλουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής του σκύλου μας.

                                               

                     Διεγχειριτική εικόνα κατάγματος έσω κορωνοειδούς απόφυσης

          και διάβρωσης του χόνδρου της της ωλένης (σύνδρομο έσω διαμερίσματος)

                                                      ΤΔΟ

Η πολύχρονη εμπειρία μας στη πάθηση αυτή  μας οδήγησε στην  εξέλιξη  μιας νέας χειρουργικής τεχνικής ΤΔΟ (τροποποιημένη διορθωτική οστεοτομή) με την οποία μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τόσο περιστατικά μεγάλου βαθμού κακής αρθρικής συνοχής, σε νεαρά άτομα, όσο και περιστατικά σύνδρομο έσω διαμερίσματος της άρθρωσης σε μεγαλύτερα άτομα με προχωρημένες αλλοιώσεις.Το μεγάλο πλεονέκτημα  της τεχνικής μας είναι ότι διατηρεί την αποτελεσματικότητα άλλων δόκιμων τεχνικών,  μειώνοντας παράλληλα σε σημαντικό βαθμό τις μετεγχειριτικές επιπλοκές και το χρόνο ανάρρωσης ,

Η αρθροπλαστική της άρθρωσης του αγκώνα στο σκύλο δεν έτυχε μέχρι σήμερα ευρείας διάδοσης και εφαρμογής  στην παγκόσμια ορθοπαιδική κοινότητα. Η σύνθετη ανατομία ,βιο-μηχανική της άρθρωσης αυτής σε συνδυασμό με το ό,τι το πρόσθιο άκρο στό σκύλο είναι στηρικτικό ευθύνονται για το γεγονός του αυξημένου ποσοστού επιπλοκών και του αυξημένου, επίσης, χρόνου αποκατάστασης-αποθεραπείας αυτής της επέμβασης. Σε περιπτώσεις βαριάς οστεοαρθρίτιδας και πόνου όπου,ευτυχώς σπάνια, μια από τις τεχνικές που προαναφέρθηκαν (SHO , PAUL και ΤΔΟ) δεν θα πετύχαινε, η αρθρόδεση της άρθρωσης του αγκώνα θα μπορούσε να είναι η εναλλακτική λύση. 

 
Travel Turne Tranzito