Στην Κλινική λειτουργεί Παθολογικό Τμήμα που προσφέρει υπηρεσίες σε όλους τους τομείς της παθολογίας. Κατ’ αρχάς, υποστηρίζει τον χειρουργικό τομέα, τόσο σε επίπεδο προεγχειρητικού ελέγχου, όσο και στην αντιμετώπιση κρίσιμων περιστατικών. Επιπλέον, αναλαμβάνει κάθε περιστατικό που απευθύνεται στην κλινική για τη λήψη πρώτης γνώμης, είτε και δεύτερης στον τομέα της καρδιολογίας και δερματολογίας. Τέλος, προσφέρει συμβουλευτική στον τομέα της προληπτικής ιατρικής όπως περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω.

Πιο συγκεκριμένα, καλύπτονται καρδιολογικά και δερματολογικά περιστατικά (αναλυτική αναφορά παρακάτω), όπως επίσης ενδοκρινολογικά, ουρολογικά, αιματολογικά, γαστρεντερολογικά, νευρολογικά, πνευμονολογικά και ογκολογικά.

Σε ότι αφορά τα ογκολογικά περιστατικά, πέραν της διάγνωσης και της σταδιοποίησης της νόσου, εκτελούνται χημειοθεραπείες που βασίζονται στις σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις. Κύριο μέλημα στην προσέγγισή μας αποτελεί η διατήρηση της καλής ποιότητας ζωής του ζώου και η αύξηση του χρόνου επιβίωσής του. Παράλληλα, λαμβάνεται μέριμνα για την προστασία του ιδιοκτήτη και του περιβάλλοντός του κατά την ιδιαίτερη αυτή περίοδο.

Καταγραφή ρυθμού 24ώρου (holter)
pathologikos-tomeas-2
Triplex καρδιάς

Καρδιολογία

 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ)
 • Μέτρηση αρτηριακής πίεσης (μέθοδος Doppler)
 • Υπερηχοκαρδιογράφημα (Triplex καρδιάς και αγγείων)
 • Καταγραφή ρυθμού 24ώρου (Holter 24ώρου)
 • Προεγχειρητικός καρδιολογικός έλεγχος

Δερματολογία

 • Αποτυπώματα από δερματικές αλλοιώσεις – κυτταρολογικές εξετάσεις
 • Εξέταση με λυχνία Wood
 • Καλλιέργεια μυκήτων – ταυτοποίηση μυκήτων
 • Ξέσματα δέρματος
 • Τριχόγραμμα
 • Λήψεις βιοψιών δέρματος
 • Ειδικά test για αλλεργίες

Καρδιολογία

 • Σχεδιασμός εξατομικευμένων εμβολιακών προγραμμάτων, σύμφωνα με τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα, προσαρμοσμένων στον τρόπο ζωής και τις συνήθειες του ιδιοκτήτη, και με βασικό γνώμονα την προάσπιση της υγείας του ζώου και του ιδιοκτήτη, λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία.

 • Προγραμματισμένες προληπτικές εξετάσεις, προσαρμοσμένες στα διάφορα στάδια ηλικίας του ζώου, και με βάση την προδιάθεση της κάθε φυλής, με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση και την πιο σωστή αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων.