Η Γεωργία Τελάλη μετά από πολύχρονη εμπειρία στο χώρο των μικρών ζώων (pet shop, pet grooming και περίθαλψη αδέσποτων και άγριων ζώων) ολοκλήρωσε την πρακτική της άσκηση  στην κλινική Veterinary Surgery το 2016, ως μέρος των σπουδών της.

Aποφοίτησε το 2017 από τα Ι.Ε.Κ. ΈΝΩΣΗ ως βοηθός κτηνιάτρου-φροντιστής ζώων συντροφιάς με βαθμό «Άριστα».

Από τότε αποτελεί μόνιμο συνεργάτη της κλινικής ως νοσηλεύτρια με περιεγχειρητικές αρμοδιότητες την εργαλειοδοσία, την  ασηψία και τη  μετεγχειρητική φροντίδα.